Prawa autorskie do fotografii i wszelkich publikacji prezentowanych w tym serwisie należą do autora serwisu, o ile nie zostały oznaczone inaczej.
Kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice części lub w całości serwisu korzec.info oraz publikacji prezentowanych w tym serwisie jest zabronione, bez zgody autora.
Jednocześnie informuje, że jeżeli ktoś przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego fotografii, jeżeli ktoś rozpowszechnia cudze fotografie w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dziennik Ustaw nr 80 z 2000 r. poz. 904, wraz ze zmianami: Dziennik Ustaw nr 128 z 2001 r., poz. 1402; oraz Dziennik Ustaw nr 126 z 2002 r., poz. 1068).

Copyright © Jacek Korzec - wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!